LP/2017/152 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: ÚV-20927/2017
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/152
Dátum začiatku MPK: 08.03.2017
Dátum konca MPK: 28.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 08.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 20.07.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)