LP/2017/151 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti (reverse-charge mechanizmus) vo vzťahu k dodávkam tovarov a služieb nad určitú hodnotu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008719/2017-731
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/151
Dátum začiatku MPK: 08.03.2017
Dátum konca MPK: 21.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 08.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 21.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)