LP/2017/150 Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7445/9846/2017/SOP
Podnet: bod B.6 uznesenia vlády SR č. 519 z 15.10.2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/150
Dátum začiatku MPK: 08.03.2017
Dátum konca MPK: 21.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 08.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 21.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)