LP/2017/149 Informácia o priebehu a výsledkoch 39. valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (Montreal, 27. septembra – 6. októbra 2016)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Civilná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 12212/2017/SCL/18855-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 157/2016 C.2
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/149

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)