LP/2017/148 Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 06175/2017/SŽDD/18781-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 478/2016 bod D.3. zo dňa 19. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/148
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)