LP/2017/146 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 105. zasadnutí výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Madrid, Španielsko, v dňoch 10. - 12. mája 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Cestovný ruch
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 11110/2017/SCR/21305-M
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dodržanie stanovených termínov na notifikáciu a registráciu delegácie
Posledná zmena: 06.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/146
Dátum začiatku MPK: 15.03.2017
Dátum konca MPK: 21.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 21.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)