LP/2017/145 Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o technickej normalizácii
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2017/300/005243/01517
Podnet: úloha C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/145
Dátum začiatku MPK: 31.03.2017
Dátum konca MPK: 24.04.2017
Novelizované predpisy: 264/1999 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)