LP/2017/143 Návrh na schválenie posunu harmonogramu realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1789/2017-110/3152
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani na podnikateľské prostredie. Materiál obsahuje iba návrh posunu harmonogramu realizácie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Posledná zmena: 16.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/143
Dátum začiatku MPK: 06.03.2017
Dátum konca MPK: 14.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)