LP/2017/142 Štatút Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 40881/2017/130
Podnet: na základe § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
úloha C.7 z uznesenia vlády SR č. 142/2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/142
Dátum začiatku MPK: 09.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 11.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 29.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)