LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 10059/2017-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 276/2013
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/141
Dátum začiatku MPK: 06.03.2017
Dátum konca MPK: 17.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.03.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)