LP/2017/140 Návrh na uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 018543/2017-OPEU-0029572
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/140
Dátum začiatku MPK: 24.03.2017
Dátum konca MPK: 13.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)