LP/2017/14 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-340/2016
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/14
Dátum začiatku MPK: 12.01.2017
Dátum konca MPK: 01.02.2017
Novelizované predpisy: 611/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)