LP/2017/137 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-16730/2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/137
Dátum začiatku MPK: 02.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017
Novelizované predpisy: 2/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)