LP/2017/136 Návrh na uzatvorenie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 16871/2017-3110-11106
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/136
Dátum začiatku MPK: 03.03.2017
Dátum konca MPK: 16.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 08.08.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)