LP/2017/135 Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3047/10582/2017/OKMBŠ
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/135
Dátum začiatku MPK: 01.03.2017
Dátum konca MPK: 14.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 01.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)