LP/2017/134 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8263/2017
Podnet: Ustanovenie § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ustanovenie § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť predloženia predbežného stanoviska na Národnú radu Slovenskej republiky (NR SR) v termíne štyri týždne od predloženia materiálu. Vzhľadom na to, že materiál nemá identifikované žiadne dopady a s cieľom dodržania zákonného termínu je navrhované skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 30.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/134
Dátum začiatku MPK: 10.03.2017
Dátum konca MPK: 16.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)