LP/2017/132 Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z03959-2017-OZZAP
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/132
Dátum začiatku MPK: 27.02.2017
Dátum konca MPK: 10.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)