LP/2017/131 Systém financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM na programové obdobie 2014 - 2021, verzia 1.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/008947/2017-544
Podnet: uznesenie vlády SR č. 253/2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/131
Dátum začiatku MPK: 27.02.2017
Dátum konca MPK: 10.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)