LP/2017/130 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 5928/2017-min.
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/130
Dátum začiatku MPK: 27.02.2017
Dátum konca MPK: 17.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.03.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia: