LP/2017/13 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 39308/2017/120
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/13
Dátum začiatku MPK: 11.01.2017
Dátum konca MPK: 31.01.2017
Novelizované predpisy: 655/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)