LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14804/2017-2062-08272
Podnet: Bod B.6 uznesenia vlády SR č . 73/2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/129
Dátum začiatku MPK: 24.02.2017
Dátum konca MPK: 16.03.2017
Novelizované predpisy: 309/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)