LP/2017/127 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o služobnom hodnotení
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 561/7600/2017/OŠSVS
Podnet: § 123 ods. 10 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby zabezpečiť včas informácie o podrobnostiach služobného hodnotenia vzhľadom na účinnosť nového zákona o štátnej službe.
Posledná zmena: 19.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/127
Dátum začiatku MPK: 23.02.2017
Dátum konca MPK: 06.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.02.2017
Ukončenie štádia: 23.02.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.02.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)