LP/2017/122 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu v roku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 012909/2017-OBEP
Podnet: úloha z uznesenia vlády SR č. 539/2012 z 10. októbra 2012 a na základe plánu práce Vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/122
Dátum začiatku MPK: 21.02.2017
Dátum konca MPK: 06.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)