LP/2017/120 Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3637/2017 - min
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.442 z 10. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/120

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)