LP/2017/12 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 39311/2017/120
Podnet: Na základe § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/12
Dátum začiatku MPK: 10.01.2017
Dátum konca MPK: 30.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)