LP/2017/117 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o určité povinnosti pri dodaní služieb a zásielkovom predaji tovaru, k návrhu vykonávacieho nariadenia, ktoré stanovuje opatrenia pre smernicu o DPH a k návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008611/2017-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/117
Dátum začiatku MPK: 20.02.2017
Dátum konca MPK: 10.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 15.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)