LP/2017/111 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9393/2017-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 06.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/111
Dátum začiatku MPK: 20.02.2017
Dátum konca MPK: 28.02.2017
Novelizované predpisy: 311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 28.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)