LP/2017/107 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-25/6-2017/OMPV
Podnet: Čl. 86 písm. k) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie z dôvodu časovej tiesne, ktorá vznikla ako následok dojednávania podmienok pôsobenia príslušníkov OS SR so zahraničným partnerom.
Posledná zmena: 23.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/107
Dátum začiatku MPK: 16.02.2017
Dátum konca MPK: 22.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)