LP/2017/106 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-753/1453:1-26B0
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/106
Dátum začiatku MPK: 17.02.2017
Dátum konca MPK: 02.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)