LP/2017/10 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní výnimočnej pomoci v sektore mlieka a bravčového mäsa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4032/2016-410
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/10
Dátum začiatku MPK: 04.01.2017
Dátum konca MPK: 25.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Šéfredaktor - prideľovanie
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia edičných činností, Slov-Lex (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia edičných činností)