LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 20007/2016-M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Požiadavka japonskej strany na urýchlené podpísanie zmluvy
Posledná zmena: 11.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/998
Dátum začiatku MPK: 09.11.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)