LP/2016/993 Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3576/2016-740
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 zo 14. mája 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/993
Dátum začiatku MPK: 08.11.2016
Dátum konca MPK: 22.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 08.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)