LP/2016/991 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 40538/2016/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/991
Dátum začiatku MPK: 09.11.2016
Dátum konca MPK: 30.11.2016
Novelizované predpisy: 24/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: