LP/2016/990 Návrh Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 241.491/2016-LEGO/5
Podnet: na základe § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
úloha C.7 z uznesenia vlády SR č. 142/2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/990
Dátum začiatku MPK: 11.11.2016
Dátum konca MPK: 25.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)