LP/2016/987 Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/002860-035
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu ďalších procesných úkonov, ktoré je potrebné zrealizovať pred podpisom dohody
Posledná zmena: 12.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/987
Dátum začiatku MPK: 07.11.2016
Dátum konca MPK: 11.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)