LP/2016/986 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakáza
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: spis č. 2016-24256-56AA
Podnet: § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/986
Dátum začiatku MPK: 11.11.2016
Dátum konca MPK: 02.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: