LP/2016/985 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 8663/2016-min.
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december na 2016.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/985
Dátum začiatku MPK: 14.11.2016
Dátum konca MPK: 05.12.2016
Novelizované predpisy: 755/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 14.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)