LP/2016/984 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-913/2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/984
Dátum začiatku MPK: 07.11.2016
Dátum konca MPK: 28.11.2016
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

417/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 04.01.2017
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)