LP/2016/983 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 27937/2016/C221-SCDPK/75442-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/983
Dátum začiatku MPK: 07.11.2016
Dátum konca MPK: 28.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: