LP/2016/978 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 261)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Chovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 668/2016-100
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/978
Dátum začiatku MPK: 04.11.2016
Dátum konca MPK: 14.11.2016
Novelizované predpisy: 39/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

282/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 14.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)