LP/2016/977 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 20.-21. októbra 2016 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 443.032/2016-EUPO2
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 450/2016 z 5.10.2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/977

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)