LP/2016/975 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 18714/2016-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/975
Dátum začiatku MPK: 03.11.2016
Dátum konca MPK: 24.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 04.05.2017
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 04.05.2017