LP/2016/973 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8248/2016-9
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/973
Dátum začiatku MPK: 07.11.2016
Dátum konca MPK: 28.11.2016
Novelizované predpisy: 373/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)