LP/2016/971 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 65/2017-100
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/971
Dátum začiatku MPK: 21.11.2016
Dátum konca MPK: 09.12.2016
Novelizované predpisy: 36/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.12.2016
Ukončenie štádia: 17.01.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: