LP/2016/970 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 25475/2016/C232-SCDPK/68499-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe zverejnenia harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka Štatistickým úradom SR sa v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 474/2013 Z. z. upravuje výška sadzieb mýta každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Štatistický úrad SR zverejnil uvedený index 17.10.2016. Z dôvodu účinnosti termínu navrhovaného predpisu, t. j. 1. januára 2017, sa pripomienkové konanie uskutočňuje v skrátenej forme.
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/970
Dátum začiatku MPK: 08.11.2016
Dátum konca MPK: 16.11.2016
Novelizované predpisy: 497/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 08.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: