LP/2016/968 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 271)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Miestne poplatky
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/019990/2016-726
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o poslanecký návrh.
Posledná zmena: 12.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/968
Dátum začiatku MPK: 03.11.2016
Dátum konca MPK: 11.11.2016
Novelizované predpisy: 447/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)