LP/2016/964 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 19583/2016-M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/964
Dátum začiatku MPK: 02.11.2016
Dátum konca MPK: 23.11.2016
Novelizované predpisy: 235/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: