LP/2016/961 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: ORE - 12304/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/961
Dátum začiatku MPK: 02.11.2016
Dátum konca MPK: 23.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 26.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)