LP/2016/957 Nariadenie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22436/2016/C510-SEKPS/62897-M
Podnet: Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/957
Dátum začiatku MPK: 10.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016
Novelizované predpisy: 2/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)