LP/2016/954 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Predškolská výchova
Stredné školstvo
Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2017-463-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 a Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/954
Dátum začiatku MPK: 03.02.2017
Dátum konca MPK: 23.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 03.02.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2017
Ukončenie štádia: 23.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)